Dr Krzysztof Tracki

image description

historyk, nauczyciel, doktor nauk humanistycznych, wykładowca, publicysta

Dr Krzysztof Tracki

Dr Krzysztof Tracki (ur. w 1971 r. w Katowicach) – historyk, nauczyciel, wykładowca, publicysta. Związany z Górnym Śląskiem. Doktorat w zakresie nauk humanistycznych uzyskał w 2003 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Przedmiotem doktoratu była polityka zagraniczna i stosunki wewnętrzne w Rzeczypospolitej okresu Sejmu Czteroletniego. Owocem zaś książka, wydana w Wilnie, w 2007 r. pt. „Ostatni kanclerz litewski. Joachim Litawor Chreptowicz na Sejmie Czteroletnim”, poświęcona głównemu inicjatorowi ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej i najbliższemu doradcy Stanisława Augusta, postaci tyleż zasłużonej co wielce kontrowersyjnej.

Krzysztof Tracki jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularyzatorskich. Publikował m.in. w wileńskim „Naszym Czasie”, grodzieńskim „Głosie znad Niemna”, „Śląskim Kurierze Wnet”, „W Sieci Historii” i in. W latach 2013-2016 był prezesem Fundacji Patriotycznej Silesia Superior, kultywującej polska pamięć historyczną na obszarze Górnego Śląska. Pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych współpracował z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Katowicach. W 2014 r. ogłosił kolejne dwie książki. Pierwsza z nich to opracowanie źródłowe, autorstwa Joachima Chreptowicza z 1814 r. „O prawie natury” (wydane w Wilnie i w Mińsku Białoruskim) oraz - „Młodość Witolda Pileckiego” (Warszawa, Wydawnictwo Sic!). „Młodość Witolda Pileckiego” spotkała się z gorącym przyjęciem. Po wyczerpaniu pierwszego nakładu, oczekuje obecnie na swe drugie wydanie.

Na co dzień jest wykładowcą i nauczycielem w katowickich szkołach średnich.

Uwaga: Kontynując akceptujesz postanowienia polityki prywatności Akceptuję ×