Tomasz Kozłowski

image description

Kolekcjoner i bibliofil, autor wielu publikacji i wystaw historycznych

Tomasz Kozłowski

Pracownik Domu Spotkań z Historią w Warszawie - koordynator programu „Warszawska Inicjatywa Kresowa”, którego celem jest wszechstronna popularyzacja wiedzy o historycznym i kulturowym dziedzictwie Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Popularyzator wielowątkowego dziedzictwa Kresów, autor wystaw, organizator spotkań, dyskusji, promocji książek i wieczorów autorskich, projekcji filmowych, pokazów, wykładów dla dorosłych, warsztatów dla dzieci i młodzieży poświęconych Kresom.

Autor ponad 140 oryginalnych prezentacji multimedialnych z cyklu „Opowieści z Kresów”, których premierowe pokazy odbywają się od czerwca 2007 roku w każdą trzecią środę miesiąca w Domu Spotkań z Historią w Warszawie a także ponad 40 innych prezentacji poświęconych dziedzictwu ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, m. in. w ramach cykli „Fotografowie Kresów” (2017), „Skrzydła nad Kresami” (2017), „O Niepodległą i jej granice na Wschodzie” (2018), „Kresy Niepodległe 1919-1939” (2019).

Autor i współautor kilkunastu wystaw historycznych, m. in. 70 lat Harcerstwa Polskiego (Warszawa 1981), Harcerska prasa konspiracyjna 1939-1945 (Warszawa 1984), Leon Kozłowski - archeolog i polityk II Rzeczypospolitej (Warszawa 1992), Podróż sentymentalna czyli Kresy na dawnej karcie pocztowej (Mrągowo 1996), Etos Harcerstwa Polskiego 1911-1939 (Gniezno 2000), Świat Kresów. Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego (Warszawa 2008, nast. Włodawa, Lubin, Bolesławiec, Węgliniec, Bogatynia, Pieńsk, Grunwald, Prabuty, Kwidzyn 2009-2014), Teraz będzie Polska. Rok 1918 (Warszawa 2008), Miłe miasto. Wilno na dawnych kartach pocztowych z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego (Wilno 2009), Wszystko co nasze Ojczyźnie oddamy! Skauting i harcerstwo polskie w latach 1911 – 1921 (Biecz 2011), Wielka Wojna na Wschodzie 1914 – 1918. Od Bałtyku po Karpaty. Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego (Warszawa, 2014/2015, nast. Skarżysko Kamienna, Bogatynia, Oława), Polesia czar i gorycz (Jarosław 2017), Teraz będzie Polska! Rok 1918 (Warszawa 2018, nast. Lubaczów, Bolesławiec).

Autor publikacji dotyczących migracji i uchodźców, historii harcerstwa, I wojny światowej, dziedzictwa Kresów, m. in. albumów tematycznych w kwartalniku historycznym „Karta”: Zagłębie borysławskie (nr 55/2008), Polesie (nr 59/2009), I wojna na Kresach (nr 61/2009), Na dalekiej Ukrainie (nr 66/2010), Riwiera Zaleszczyki (nr 79/2014); kalendarza „Świat Kresów”, (Warszawa 2009); albumu Świat Kresów, (Warszawa 2011, 2012 - II wydanie), cyklu Okruchy Kresów w miesięczniku Historia Do Rzeczy (2013), materiału ikonograficznego w Pomocniku Historycznym „Polityki” – Kresy Rzeczypospolitej (2015), albumu Wielka Wojna na Wschodzie 1914-1918. Od Bałtyku po Karpaty (2015).

Kolekcjoner i bibliofil, twórca gromadzonej od lat 80. XX wieku, liczącej kilkadziesiąt tysięcy obiektów, największej prywatnej kolekcji materiałów dotyczących Kresów, obejmującej druki zwarte, ciągłe i ulotne, kartografię, archiwalia, ikonografię, falerystykę, antyki, przedmioty codziennego użytku oraz wszelkie inne pamiątki pochodzące z Kresów.

W latach 1991-2004 specjalista w zakresie problematyki migracji i uchodźstwa, m. in. Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych d/s Uchodźców, Dyrektor Biura ds. Migracji i Uchodźstwa MSW, członek Rady do Spraw Uchodźców (1999 – 2004). Uczestnik i animator współpracy międzynarodowej w zakresie migracji i uchodźstwa, m. in. Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Migracji Rady Europy (1995 – 1996) i Przewodniczący Komitetu ds. Migracji Rady Europy (1996 – 1998).

Odznaczony medalem „Dziedzictwo Kresów Wschodnich” (2009), laureat Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego (2011), uhonorowany medalem „Polonia Mater Nostra Est” przez Społeczną Fundację Pamięci Narodu Polskiego (2011), odznaczony brązowym medalem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis” przyznanym przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015). W 2019 roku uhonorowany przez Światowy Kongres Kresowian wyróżnieniem „Praemium Honoris Cresovianae”.

Honorowy Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej (2015). W styczniu 2019 powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do składu Rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Instytutu Polonika. Od marca 2019 Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.

Od 2011 roku prowadzi profil „Świat Kresów” w Facebooku informujący o podejmowanych działaniach i wydarzeniach związanych z popularyzacją dziedzictwa historyczno-kulturowego ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej - https://www.facebook.com/SwiatKresow

Uwaga: Kontynując akceptujesz postanowienia polityki prywatności Akceptuję ×