Polityka prywatności

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel niniejszego serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ SZTAB FESTIWALU HISTORII ALTERNATYWNEJ

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie  Festiwal Historii Alternatywnej  z siedzibą w Katowicach  zwany dalej Administrator.

2Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:

 •  Sporządzenia listy uczestników Festiwalu, na podstawie której będzie możliwość wejścia na Festiwal w czasie epidemii lub w przypadku braku zagrożenia epidemią oszacowania przewidywanej ilości gości – w tym celu prosimy o podane imienia i nazwiska oraz adresu e- mail. podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych, ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji z wyjątkiej sytuacji gdy w czasie trwania Festiwalu obowiązują szczególne przepisy o epidemii, takiej sytuacji brak podania danych, uniemożliwi wejście na Festiwal/ Mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych również w innym celu i zakresie. Wówczas podamy Państwu cel przetwarzania danych osobowych, o które prosimy;
 •  sprawniejszej komunikacji z uczestnikami Festiwalu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. imienia i nazwiska  adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych, ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych również w innym celu i zakresie. Wówczas podamy Państwu cel przetwarzania danych osobowych, o które prosimy;

3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:

 • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo u Administratora lub wysyłać korespondencję elektroniczną na adres:sztab@alterhist.plPrzepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych  można się kontaktować korespondencją e-mail na adres:sztab@alterhist.plOsoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie lub osobiście Dane: Stowarzyszenie Pokolenie  z siedzibą w Katowicach (ul. Drzymały 9/4, 40-059 Katowice) wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

5. Dodatkowe informacje:a) dane osobowe mogą być przekazywane:- innym osobom lub podmiotom, z którymi współpracuje Administrator np. firmy kurierskie, Poczta Polska. Dodatkowo podane przez was dane mogą zostać przekazane podwykonawcom, osobom obsługującym pocztę e- mail, pracownikom Stowarzyszenia, współpracownikom Stowarzyszenia, realizujące zadanie związane z organizacją Festiwalu Historii Alternatywnej.

b) dane osobowe dotyczące przechowujemy przez okres 3 lat, 

c) Administrator nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania

 1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uwaga: Kontynując akceptujesz postanowienia polityki prywatności Akceptuję ×